Wikipedia

Результати пошуку

вівторок, 5 вересня 2017 р.


ЗНАЧЕННЯ БІЛОГІЧНОЇ НАУКИ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ Й СУСПІЛЬСТВА

         Біологія (від грец.bios  - життя, logos – учення) – це наука про життя та його закономірності. Термін «біологія» запропонували у 1802 р. Ж.Б.Ламарк та Г.Р.Тревіранус незалежно один від одного.

Біологія вивчає величезне різноманіття життєвих систем і живих істот, зокрема й тих, що вимерли, їхню будову й функції, походження та взаємозв’язки, поширення й розвиток, зв’язки між живою і неживою природою. Біологічні науки є теоретичною основою медицини, агрономії, тваринництва, а також усіх галузей виробництва, пов’язаних із живими організмами.

Описание: Файл:B1.jpg

Багато біологічних наук є комплексними, інтегрованими, наприклад, біохімія, біофізика, радіобіологія, біогеографія, біологія індивідуального розвитку.

Біологія тісно пов’язана з іншими природничими дисциплінами. На стиках наук виникають і успішно розвиваються нові напрямки: біокібернетика, біоніка, математична біологія, біоінформатика

Розвиваються такі науки, як етологія людини, соціобіологія, еволюційна психологія.

Немає коментарів:

Дописати коментар

10 грудня - день Нобеля

  День Нобеля - це щорічне вручення Нобелівської премії, яке проходить 10 грудня в Стокгольмі. Нобелівські премії користуються міжнарод...